or. Cahul, str. Piața Independenței 1, Blocul de Studii A

029-932-025

Despre Catedra ITE

Catedra Istorie și Teoria Educației s-a înființat în anul 2017 în rezultatul comasării catedrei Pedagogie și Psihologie cu catedra Istorie și Educație Civică, drept parte componentă a Facultății de Științe Umaniste și Pedagogice. Catedra Istorie și Teoria Educației funcționează în baza art. 12 din Ordinul nr. 02-016 din 08.06.2017 cu privire la modificarea structurii organizatorice şi funcţionale a Universităţii de Stat „B. P. Hasdeu” din Cahul.

Viziunea Catedrei Istorie și Teoria Educației constă în a forma și a dezvolta competențele profesionale, aptitudinile și abilitățile necesare unui traseu profesional performant ce vor genera în domeniile pedagogie în învățământul primar și preșcolar, istorie și educație civică accelerarea cunoașterii, deschiderea spre cooperare și calitatea studiilor centrate pe elemente esențiale: resurse umane de valoare, programe coerente, cu finalități clare, strategii didactice moderne, interactive de predare-învățare-evaluare, abordări didactice inovative, conexiunea programelor de studii / studiilor cu cerințele pieței muncii.

Misiunea Catedrei Istorie și Teoria Educației este de a asigura pregătirea profesională inițială de calitate în domeniile pedagogie în învățământul primar și preșcolar, istorie și educație civică prin:

 • formarea și dezvoltarea competențelor gnoseologice, prognostice, manageriale, de comunicare, de investigare etc. prin metode de predare-învățare-evaluare interactive și creative centrate pe studenți – viitori specialiști – care vor deveni competitivi pe piața muncii;
 • extinderea și îmbunătățirea nivelului de calitate al cercetării, promovarea învățării prin cercetare.

Catedra Istorie și Teoria Educației dispune de un corp profesoral bine pregătit, apt să facă faţă cerinţelor unui învăţământ modern, având misiunea de a pregăti specialiști cu înaltă calificare, atât la nivelul studiilor de licenţă la următoarele programe de studii:

 • Pedagogie în învățământul primar și Pedagogie preșcolară (învățământ cu frecvență și învățământ cu frecvență redusă),
 • Istorie și Educație civică (învățământ cu frecvență și învățământ cu frecvență redusă),

cât şi la nivelul ciclului II de studii, master:

 • Pedagogie și tehnologii educaționale interactive (învăţământ cu frecvență),
 • Istoria Spațiului Sud-Est European: Studiu, Metodologie și Didactică (învăţământ cu frecvență).

Activitatea de cercetare – inovare. În cadrul Catedrei Istorie și Teoria Educației activitatea de cercetare științifică este orientată spre realizarea următoarelor obiective:

 • efectuarea cercetărilor științifice în conformitate cu temele de cercetare ale catedrei;
 • perfecționarea continuă a cadrelor științifico-didactice ale catedrei;
 • organizarea și participarea în cadrul conferințelor naționale și internaționale, training-uri, foruri științifice etc.;
 • publicarea rezultatelor activității de cercetare / științifice în revistele de specialitate din țară și din străinătate;
 • implementarea rezultatelor cercetărilor științifice în procesul de instruire.

 

În cadrul Catedrei Istorie și Teoria Educației activează 20 membri (2 profesori universitari, 8 conferențiari universitari, 3 lectori universitari, 7 asistenți universitari). Dintre aceștia, 3 membri dețin titlul științific de doctor habilitat și 10 membri dețin titlul științific de doctor.

Programele de studii ghidate de Catedra Istorie și Teoria Educației sunt asigurate cu cadre didactice și de la alte catedre ale Universităţii de Stat „B. P. Hasdeu” din Cahul.

 

La Catedra Istorie și Teoria Educației activează următoarele cadre didactice:

Nr.

Numele Prenumele

Titlul / Gradul științific

Adresa de email

1.             

Șișcanu Ion

prof. univ., dr. hab.

siscanu.ion@usch.md

2.             

Petrencu Anatol

prof. univ., dr. hab.

anatol_petrencu@yahoo.com  

3.             

Cojocaru Gheorghe

conf. univ., dr. hab.

­gh.cojocaru.e@gmail.com

4.             

Chiciuc Ludmila

conf. univ., dr.

chiciuc.ludmila@usch.md

5.             

Croitoru Costin

conf. univ., dr.

croitoru.constantin@usch.md

6.             

Ghelețchi Ion

lector univ., dr.

gheletchi.ion@usch.md

7.             

Frangopol Cătălina

asistent univ., drd.

catalina.frangopol@adm.usch

8.             

Șeremet Daniela

asistent univ., drd.

seremet.daniela.s@usch.md

9.             

Axentii Ioana

conf. univ., dr.

axentii.ioana@usch.md

10.           

Lungu Polina

conf. univ., dr.

lungu.polina@usch.md

11.           

Cojocari-Luchian Snejana

conf. univ., dr.

cojocari.snejana@usch.md

12.           

Mihăilescu Natalia

conf. univ., dr.

mihailescu.natalia@usch.md

13.           

Arsene Igor

conf. univ., dr.

rogienesra@gmail.com

14.           

Vrabie Silvia

lector univ., dr.

vrabie.silvia@usch.md

15.           

Clichici Veronica

lector univ., dr.

veronicaclichici@yahoo.com

16.           

Ilicciev Maxim

asistent univ., drd.

ilicciev.maxim@usch.md

 

Barbă Maria

asistent univ.

barba.maria@usch.md

18.           

Milici-Suverjan Gabriela

asistent univ.

gabymilici94@gmail.com

19.           

Piscunov Nicolai

asistent univ.

nicolai.piscunov@gmail.com

20.           

Pascal Ion

asistent univ.

ipascal@mail.ru

 

Sediul Catedrei Istorie și Teoria Educației se află în blocul I de studii, etajul II, biroul 213, șef catedră Lungu Polina, dr., conf. univ., email: lungu.polina@usch.md, biroul 211. 

CV cadre didactice a Catedrei ITE