or. Cahul, str. Piața Independenței 1, Blocul de Studii A

029-932-025

Studenți / Burse

BURSE DE MERIT

BURSE DE MERIT

USC acordă, în condițiile legii, următoarele categorii de burse:

 • Burse de merit (sunt finanțate din bugetul de stat și sunt de 3 tipuri: Bursa Republicii, Bursa Guvernului, Bursa Președintelui);
 • Burse de studii;
 • Burse sociale;
 • Bursa Senatului USC;
 • Burse sociale;

BURSA DE STUDII se acordă pentru studenții ciclului I (licență) și ciclului II (master), cu respectarea cuantumului stabilit de Guvern din numărul studenților bugetari (70%), care au promovat sesiunea de examene în termenele stabilite, în funcție de rezultatele obținute. Listele se întocmesc în ordinea descrescătoare a mediei notelor obținute, iar pentru anul I în ordinea descrescătoare a mediei de concurs la admitere.

  Ciclul I Licență:

 • Categoria I/10% 1405 lei/lunar.
 • Categoria II/20% 1200 lei/lunar.
 • Categoria III/70% 1100 lei/lunar.

Cuantumul bursei de studii la specialităţile cu profil pedagogic sunt majorate cu 20 la sută faţă de mărimea bursei stabilită.

În învățământul superior, mărimea bursei pentru studenții din anii terminali cu profil pedagogic, agricol şi medical depăşeşte mărimea bursei stabilite cu 40 la sută, după cum urmează:

 • Categoria I – 1640 lei/lunar;
 • Categoria II – 1400 lei/lunar;
 • Categoria III – 1285 lei/lunar.

Ciclul II Master:            

 • 1255 lei/lunar.

 BURSE DE MERIT

Burse finanțate din bugetul de stat pentru studenții Ciclului I și Ciclului II:

 • BURSA REPUBICII 2030 lei/lunar.
 • BURSA PREȘEDINTELUI RM 1845 lei /lunar.
 • BURSA GUVERNULUI 1690 lei/lunar.

 BURSA SENATULUI reprezintă o indemnizaţie lunară acordată anual studenţilor ciclului I și ciclului II cu performanţe academice, din resursele proprii ale USC. Modalităţile de acordare a acestei burse sunt stabilite de Senatul USC.

 BURSA SOCIALĂ

Bursa socială – se acordă pe durata anului universitar și nu se cumulează cu alte burse provenite din alocații bugetare ale USC, obținute de către student.

 • Bursa este în valoare de 620 de lei/lunar.

Plafonul de acordare a burselor sociale este la nivel de 10 la sută din numărul studenţilor autohtoni bursieri.

Pot pretinde la bursa socială următoarele categorii de studenţi /elevi:

 • studenţii din ciclul I, ciclul II, studii superioare integrate, învăţămîntul medical şi farmaceutic/elevii cu dizabilitate severă, dizabilitate accentuată; 
 • studenţii ciclului I, ciclului II, studii superioare integrate, învăţămînt medical şi farmaceutic/elevii cu dizabilităţi severe și accentuate;
 • studenţii ciclului I, ciclului II, studii superioare integrate, învăţămînt medical şi farmaceutic/elevii cu deficienţe fizice şi senzoriale;
 • studenţii ciclului I, ciclului II, studii superioare integrate, învăţămînt medical şi farmaceutic/elevii ambii părinţi ai cărora sînt persoane cu dizabilităţi sau pensionari;
 • studenţii ciclului I, ciclului II, studii superioare integrate, învăţămînt medical şi farmaceutic/elevii ai căror părinţi au participat la acţiunile militare pentru apărarea integrităţii şi independenţei Republicii Moldova, în războiul din Afganistan sau la lichidarea consecinţelor avariei de la C.A.E.Cernobîl;
 • studenţii ciclului I, ciclului II, studii superioare integrate, învăţămînt medical şi farmaceutic/elevii din familiile cu trei şi mai mulţi copii;
 • studenţii ciclului I, ciclului II, studii superioare integrate, învăţămînt medical şi farmaceutic/elevii familişti cu copii.

 Cuantumul burselor se reactualizează anual, în funcție de evoluția indicelui de inflație.

 

Bursa Guvernului 2022-2023Tonu Laura, FR 2001