or. Cahul, str. Piața Independenței 1, Blocul de Studii A

029-932-025

Catedra Istorie și Teoria Educației

Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul

Facultatea Științe Umaniste și Pedagogice

Catedra Istorie și Teoria Educației

Program de studii: Pedagogie și tehnologii educaționale interactive

Temele tezelor de master (2023)

Numele, prenumele studentului

Numele, prenumele coordonatorului

 Tema tezei de master

Busuioc Natalia

Axentii Ioana

Incluziunea socio — educațională școlară a copiilor cu cerințe educaționale speciale

Popa Vasilisa

Axentii Ioana

Valorificarea inteligențelor multiple în procesul de învățământ interactiv

Niculița Daniela

Axentii Ioana

Managementul comunicării asertive în învățământul primar

Talasimov Rosina

Mihăilescu Natalia

Educația interculturală în cadrul orelor de limba engleză la școlarii mici

Chiciuc Angela

Mihăilescu Natalia

Condiții pedagogico-organizatorice pentru conducerea eficientă a instituțiilor de învățământ preșcolar

Mocanu Anastasia

Mihăilescu Natalia

Strategii de motivare a personalului didactic pentru realizarea instruirii de calitate

Cazan Andrei

Mihăilescu Natalia

Perspectiva managerială asupra rolului recompenselor şi pedepselor în relaţia profesor elev

Cîrîcu Andriana

Vrabie Silvia

Parteneriatul educațional familie-grădiniță în contextul educaţiei actuale

Roșca Veronica

Vrabie Silvia

Rolul lecturii în dezvoltarea creativității elevilor din clasele primare

Paraschiv Ana

Vrabie Silvia

Calitatea formării cadrelor didactice în spiritul educaţiei incluzive

Pascal Andrada

Vrabie Silvia

Satisfacţia profesională a cadrelor didactice din mediul preșcolar

Cioclea Iulia

Cojocari-Luchian Snejana

Impliсarea asistentului soсial în proсesul adaptării șсolare a сopiilor сu dizabilități

Diacoglo Mihaela

Cojocari-Luchian Snejana

Formarea competențelor comunicative la copii de vârstă preșcolară

Gutcan Almera

Cojocari-Luchian Snejana

Formarea competenței lectorale a  elevilor din clasa a IV-a în cadrul atelierelor de lectură

Parvana Galina

Cojocari-Luchian Snejana

Formarea competenței de negociere educațională a managerilor

Roman Veronica

Cojocari-Luchian Snejana

Strategii didactice interactive de dezvoltare a competențelor de comunicare la elevi

Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul

Facultatea Științe Umaniste și Pedagogice

 Catedra Istorie și Teoria Educației

Program de studii: Istoria spațiului Sud-Est European

Temele tezelor de master (2023)

Numele, prenumele studentului

Numele, prenumele coordonatorului

 Tema tezei de master

Balan Diana

Șișcanu Ion, dr. hab., prof. univ.

Activitatea politică și culturală a Reginei Maria a României

Brancovici Mariana

Șișcanu Ion, dr. hab., prof. univ.

Combatanți din raionul Cantemir în Războiul de pe Nistru (1992)

Budan Gheorghe

Cojocaru Gheorghe, dr. hab., conf. univ.

Pagini din istoria comunei Cîetu, raionul Cantemir

Caraconstantin Ecaterina

Șișcanu Ion, dr. hab., prof.univ.

Activitatea culturală în județul Cahul (1918-1940)

Ciudin Oxana

Cojocaru Gheorghe, dr. hab., conf. univ.

Comerțul și transportul în județul Cahul (1918-1940)

Costandachi Eugen

Croitoru Costin, dr., conf. univ.

Viața în Dacia Romană

Portaru Maria

Șișcanu Ion, dr. hab., prof. univ.

Viața culturală a localității Tochile-Răducani, raionul Leova (sec. XX – înc. sec. XXI)

Roman Ionela

Cojocaru Gheorghe, dr. hab., conf. univ.

Sportul de performanță în România comunistă (anii 60-90 ai secolului XX)

Rotaru Vera

Șișcanu Ion, dr. hab., prof. univ.

Activitatea de cercetare a folcloristului și etnografului basarabean Petre V. Ștefănucă (1930-1940)

Tabac Viorelia

Șișcanu Ion, dr. hab., prof. univ.

Organizarea și activitatea Societății Române Regale de Geografie. Regionala Chișinău (1923-1940)

Vition Gheorghe

Șișcanu Ion, dr. hab., prof. univ.

Universitatea Populară din Chișinău (1918-1940): contribuții la formarea intelectualității basarabene

Zaporojenco Ion

Croitoru Costin, dr., conf. univ.

Armata romană în Dacia