or. Cahul, str. Piața Independenței 1, Blocul de Studii A

029-932-025

Specialitatea: Educație lingvistică și literară

CICLUL II: MASTER

SPECIALITATEA: EDUCAȚIE LINGVISTICĂ ȘI LITERARĂ

Anul universitar 2022-2023

N/O

Numele, prenumele studentului

Titlul tezei

Coordonator

1.

Acriș Cristina

Eliza Botezatu în contextul criticii literare basarabene

Grosu Liliana, dr.conf.univ.

2.

Arnaut Cristina

 

Didactica liricii eminesciene (simbol și simbolizare)

 

Axentii Victor, dr.conf.univ.

3.

Bejan Tatiana

Monica Lovinescu- autoritate în materie de literatură română contemporană

Grosu Liliana, dr.conf.univ.

4.

Bogdan Maria

Motivul cuplului – prezență dominantă în creațiile literare

Balțatu Ludmila, dr.conf.univ.

5.

Fulger Stepanida

Metode și tehnici de exprimare scrisă și orală

 

Axentii Victor, dr.conf.univ.

6.

Ivasenco Anastasia

Arta critică a lui Tudor Vianu

Grosu Liliana, dr.conf.univ.

7.

Mocanu Nadejda

Vibrațiile omenești în operele lui Liviu Rebreanu

Balțatu Ludmila, dr.conf.univ.

8.

Pasat Luminița

Strategii de comunicare didactică eficientă

 

Axentii Victor, dr.conf.univ.

9.

Stanciu Raisa

Vasile Alecsandri – autor de largă respirație

 

Balțatu Ludmila, dr.conf.univ.

 

Teze de Master 2021-2022

Numele, prenumele

Titlul tezei

Coordonator

Chilian Galina

Metode didactice între tradițional și modern în actul de predare-învățare în învățământul liceal

Petcu Valeriana, dr.conf.univ.

Doroșenco Olesea

Moștenirea literară a lui Mihail Sadoveanu

Balțatu Ludmila, dr.conf.univ.

Florea Dumitrița

Comunicarea în Mediul educațional

Axentii Victor, dr.conf.univ.

Hristev Yulya

Sclipiri de geniu în creația lui Vasile Alecsandri

Balțatu Ludmila, dr.conf.univ.

Jantîc Olga

Modalități de abordare a textului literar

Axentii Victor, dr.conf.univ.

Matcaș Maria

Aspecte didactico-analitice ale poeziei scurte a lui Ion Druță

Grosu Liliana, dr.conf.univ.

Maxim Cristina

Ioan Slavici-întemeietorul realismului modern

Grosu Liliana, dr.conf.univ.

Schițan Elvira

Amprenta sensibilității în opera lirică și dramatică a lui Lucian Blaga

Axentii Victor, dr.conf.univ.

Sinigur Mariana

Structura etimologică a vocabularului limbii române

Petcu Valeriana, dr.conf.univ.

Tabureanu Marina

Nucleul operei lui Ion Creangă

Balțatu Ludmila, dr.conf.univ.