or. Cahul, str. Piața Independenței 1, Blocul de Studii A

029-932-025

Despre / Cuvântul Decanului

Facultatea de Științe Umaniste și Pedagogice se află printre structurile fondatoare ale Universității de Stat „B.P. Hasdeu” din Cahul și, până la etapă contemporană, constituie o prezență activă în asigurarea continuității și dezvoltării învățământului, prin misiunea nobilă de a pregăti specialiști înalt calificați în domeniul filologiei române, limbilor străine, istoriei și pedagogiei, pe 2 cicluri de studii: licență și master.

În cadrul Facultăţii au fost autorizate/ acreditate şi sunt organizate în prezent 5 programe de licenţă, 3 programe de master, iar activitatea didactică este susţinută de 27 de cadre didactice, respectiv, 12 conferenţiari universitari, 2 lectori universitari şi 3 asistenţi, titulari ai Facultăţii, care deţin titlul de doctor (18) sau sunt în stagiu doctoral (3), precum și 10 cumularzi externi, dintre care 3 cu titlul de doctor, iar 2 în ultimul an de studii doctorale.

Baza tehnico-materială a Facultății ne permite să asigurăm studii de calitate, un proces instructiv-educativ care îmbină perfect metodele tradiționale cu cele inovative și contribuie la realizarea unui proces de formare a viitorilor specialişti, prin valorificarea cercetărilor științifice în domeniu, a bunelor practici naționale și internaționale, a politicilor internaționale, regionale și naționale în domeniul educației.

Colaborarea cu Direcția Generală Învățământ Cahul, directorii de școli, gimnazii, licee și colegii, oferă oportunitatea de angajare în câmpul muncii, care este asigurată de solicitările din partea instituțiilor de învățământ din regiune, unde studenții realizează practicile de specialitate, cât și de oferta Ministerului Educației și Cercetării.

În scopul susținerii și promovării politicilor educaționale, un accent deosebit punem pe activitățile de cercetare, prin implicarea studenților în proiecte de cercetare, participarea în cadrul Conferințelor studențești universitare și interuniversitare.

Viitorul facultății, viitorul societății depinde de pregătirea și formarea voastră profesională, de alegerile și deciziile pe care le faceți, de modul cum vă implicați în procesul instructiv-educativ, cum valorificați oportunitățile care vi se oferă și de prioritățile pe care le aveți.

 

Indiferent de provocări, de istorie și conjuncturi socio-politice, timp și finanțe, încercați să nu cedați, să reușiți în realizați planurilor, să căpătați prestigiu profesional și să creați un viitor mai bun acolo veți fi, „contaminând” și pe alții de ceea ce înseamnă SUCCES!

DECAN

GROSU Liliana, dr., conf.univ.,

 Decan al Facultății de Științe Umaniste și Pedagogice