Stimularea învățământului superior
Oferim educație de înaltă calitate
Mai Mult
FORMELE DE STUDII
În cadrul USC, FȘUP studiile superioare se efectuează în limbă română cu finanţare din buget şi prin contract, fiind organizate în două cicluri:

Studii superioare de licenţă (ciclul I)
Programe de studii:

Durata studiilor: 4 ani la învăţământ cu frecvenţa la zi şi la învăţământ cu frecvenţă redusă, 5 ani pentru specialitățile duble și 4 ani pentru mono specialități. Admiterea se efectuează în baza diplomei de bacalaureat şi diplomei absolvenţilor, de colegii. Absolvenţilor ciclului I li se conferă titlul de licenţiat în Științe ale Educației. Calificarea obţinută de către absolvenţii ciclului I este relevantă pentru piaţa de muncă şi le permite absolvenţilor să activeze în calitate de Cadru Didactic în domeniul de formare profisională.
Certificate de autorizare de funcționare provizorie/acreditare a programelor de studii superioare de licenta, ciclul I

Studii superioare de master (ciclul II)
Programe de studii:

Pedagogie și Tehnologii Educaționale Interactive

Istoria Spațiului Sud-Est European

Educaţie Lingvistică şi Literară

Durata studiilor: 2 ani şi se asigură numai la învăţământ cu frecvenţă.

Admiterea se efectuează în baza diplomei studiilor superioare de licenţă. Absolventilor ciclului II li se conferă titlul de master în Științe ale Educației. Calificarea obţinută de către absolvenţii ciclului II este relevantă pentru piaţa de muncă la un nivel de calificare superior licenţiatului în Științe ale Educației şi le permite absolvenţilor să activeze nu doar în calitate de Cadre Didactice cu categorie mai înaltă, ci și experţi, conducători de echipe şi subdiviziuni, manageri de proiecte. Absolvenţii ciclului II pot să urmeze studiile de doctorat (ciclul III).

Certificate de autorizare de funcționare provizorie/acreditare a programelor de studii superioare de master

Decanul Facultății

Ilicciev Maxim
Date de contact: or. Cahul, str. Piața Independenței 1, Blocul de Studii A
tel: 029932025
e-mail:ilicciev.maxim@usch.md, decanat.fsup.zi@usch.md, decanat.fsup.fr@usch.md