or. Cahul, str. Piața Independenței 1, Blocul de Studii A

029-932-025

Susținerea tezei de master a specialității: Educație lingvistică și literară

Astăzi, în cadrul #USC, masteranzii de la specialitatea: Educație lingvistică și literară (MELL 2001) au susținut teza de master.
Dragi absolvenți, teza reprezintă doar începutul unui nou drum, care trebuie să fie constituite din #învăţare pe tot parcursul vieţii.
Comunitatea academică #USC, vă transmite felicitări cordiale, perseverență, persuasiune și perspicacitate.
Mulțumim membrilor comisiei de susținere publică a tezelor și coordonatorilor științifici pentru munca pe care o depun.