or. Cahul, str. Piața Independenței 1, Blocul de Studii A

029-932-025

Ore de laborator
la cursul :

Pedagogie generală și Teoria educației

Organizate la Grădinița-Creșă ”Clopoțelul” din mun.Cahul
Specialitatea: Pedagogie în învățmântul primar și Pedagogie preșcolară

25 octombrie 2022

La orele de laborator studenții au avut posibilitatea să identifice și aplice
nemijlocit în practică obiectivele operaționale ale cursului studiat. Activitățile
asistate în grupa pregătitoare, educatoare: Ciuperca Alla, Drotenco Natalia etc., le-
au permis să își aprofundeze și consolideze cunoștințele teoretice, le-a oferit
ocazia de a verifica tezele teoretice experimental, de a lua nemijlocit cunoștință cu
mediul educațional organizat în conformitate cu paradigmele constructivismului
educațional necesar la pregătirea copiilor de vârstă preșcolară pentru instruirea în
școală.
Dna directoare Pamucciu Tatiana într-un mod accesibil a descris studentelor
formele generale de organizare a procesului educațional cu copiii de vârstă
timpurie. Studenții sunt recunoscători instituțiilor de învățământ care le oferă
posibilitatea de a realiza programul orelor de laborator.

Axentii Ioana.