Departamentul „Limbi și Literaturi” este parte componentă a Facultăţii de Ştiinţe Umaniste şi Pedagogice şi funcţionează în baza art.12 din Ordinul  nr.  02-016 din 08.06.2017 cu privire la modificarea structurii organizatorice şi funcţionale a Universităţii de Stat „B.P. Hasdeu” din Cahul. În componenţa Departamentului „Limbi şi Literaturi” au fost incluse: Catedra de Filologie Română (înfiinţată în 1999 şi redenumită în 2004) şi Catedra de Limbi Moderne (care din februarie 2012 a întrunit Catedra de Filologie Engleză şi Catedra de Filologie Franceză).

În cadrul Departamentului „Limbi şi Literaturi”, în anul 2020-2021, activează:

8 membri titulari (7 conferenţiari universitari, 1 lector universitar), 1 membru cumulard (extern) şi 1 laborant. 7 dintre membrii titulari deţin titlul ştiinţific de doctor.

Nr. d/o

Nume, prenume

Funcţia deţinută

1.       

Axentii Victor

Doctor, Conferențiar universitar

2.       

Balţatu Ludmila

Doctor, Conferențiar universitar

3.       

Colodeeva Liliana

Doctor, Conferențiar universitar interimar

4.       

Fuciji Marianna

Lector universitar

5.       

Grosu Liliana

Doctor, Conferențiar universitar interimar

6.       

Petcu Valeriana

Doctor, Conferențiar universitar interimar

7.       

Pintilii Alina

Doctor, Conferențiar universitar interimar

8.       

Puşnei Irina

Doctor, Conferențiar universitar interimar

9.       

Matoşina Nadejda

Asistent universitar (cumulard extern)

 

Departamentul „Limbi şi literaturi” dispune de un corp profesoral bine pregătit, apt să facă faţă cerinţelor unui învăţământ modern, având misiunea de a pregăti specialiști cu înaltă calificare atât la nivelul studiilor de licenţă, la  specialitățile: 

Limba și literatura română (învățământ cu frecvență zi/ redusă),

 Limba și literatura română și franceză, Limba și literatura română și engleză (învățământ zi), 

Limba şi literatura engleză, Limba și literatura engleză şi franceză, Limba și literatura franceză şi engleză (învăţământ zi),

cât şi la nivelul ciclului II de studii,  masterat:

 Educaţie lingvistică şi literară (învăţământ zi),

urmărind formarea unor competenţe şi abilităţi în concordanță cu cerinţele societăţii moderne, ceea ce contribuie la integrarea  cu succes a absolvenţilor facultăţii în activităţile socio-profesionale realizate în diverse domenii din ţară şi de peste hotare.

Planuri de studii (licenţă):

LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ,

LIMBA ŞI LITERATURA ENGLEZĂ, 

LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ  ŞI  ENGLEZĂ,

LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ  ŞI  FRANCEZĂ,  

LIMBA ŞI LITERATURA ENGLEZĂ  ŞI  FRANCEZĂ,

LIMBA ŞI LITERATURA  FRANCEZĂ ŞI ENGLEZĂ.

Planuri de studii (masterat);

EDUCAŢIE LINGVISTICĂ ŞI LITERARĂ.

Departamentul „Limbi şi Literaturi” ghidează următoarele structuri:

  • Centrul de Resurse Engleze;
  • Centrul Franco-Moldav de resurse universitare şi şcolare;
  • Centrul de cultură şi civilizaţie românească „Onisifor Ghibu”;
  • Centrul german de cultură şi informare;
  • Laborator de limbă engleză;
  • Laborator de limbă franceză.

Sediul Departamentului „Limbi şi Literaturi” se află în blocul I de studii, etajul III, biroul 327, Şeful Departamentului – biroul 323.